Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
Trung tâm công tác xã hội – Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An
  • Địa chỉ: 117 Lê Hồng Phong, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: 0238 3599 639
  • Website: http://qbttenghean.org.vn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi
  • Địa chỉ: 395 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255 3835 649
  • Website: https://sld.quangngai.gov.vn/