Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
 • Địa chỉ: Số 123, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233 3854 400
 • Website: http://soldtbxhquangtri.gov.vn

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
Trung tâm công tác xã hội – Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh
 • Địa chỉ: 146A Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239 3853 279
 • Website: http://ldtbxh.hatinh.gov.vn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An
 • Địa chỉ: 117 Lê Hồng Phong, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238 3599 639
 • Website: http://qbttenghean.org.vn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: 395 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255 3835 649
 • Website: https://sld.quangngai.gov.vn/