Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam, năm 2016 Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng III. Năm 2019 vinh dự là 1 trong 30 của khoảng 1.000 tổ chức phi chính phủ được Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (COMINGO) trao tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014-2018. Ngoài ra, Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam còn nhiều lần nhận được Bằng khen do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có dự án và các cơ quan hữu quan trao tặng.